3.08.2012

Comunicacio Escola Circ Rogelio RivelCONVOCATÒRIA A LES PROVES D’ACCÉS
A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PREPARATÒRIA
DE L’ESCOLA DE CIRC ROGELIO RIVEL
CURS 2012-13