9.27.2012


Catalan! Arts serà present a la nova edició de Mercartes a Sevilla, del 14 al 15 de novembre, amb un estand que posa a disposició de totes les empreses culturals catalanes.
La inscripció és gratuïta i l’heu de formalitzar a través de la seva web, on trobareu informació de totes les possibilitats que la fira us ofereix com: el foro de los negocios, presentacions de projectes o les visites guiades de grups de programadors, entre altres.
És imprescindible que ens comuniqueu a nosaltres (internacional.icec@gencat.cat i/o ecampabadal@gencat.cat) que teniu intenció de fer ús de l’estand Catalan! Arts. Penseu que totes les activitats que us citàvem abans s’ofereixen als expositors. Com en el nostre cas serem molts hem de organitzar-nos bé per tal d’aprofitar al màxim els recursos de Mercartes.