9.09.2012

CIUTATS DE CIRC TARRAGONA- VALLS-TARREGA - REUS- LLEIDA

Sempre la gent de Circ i principalment la del Barcelones ciutat i des de l´ APCC 
esta mirant d'estendre les activitats a altres províncies 


doncs a continuacio 
unes quantes notícies per denostrar que estan tan plenes de propostes i activitats 
circenses i de Carrer. MASTER DE CREATIO DE ARTS DE CARRER LLEIDA
TARREGA FESTIVAL
ESCOLA DE CIRC A VALLS
PROGRAMACIO DE CIRC A TARRAGONA
BATXILLERAT DE CIRC A  REUS