9.21.2012

Escola de Circ Rogelio Rivel


Data de Pujada: 13/09/2011
INICI INSCRIPCIONS ALS TALLERS REGULARS (1r trim'12-13)
A partir del 12 de setemebre
L’Associació de Circ Rogelio Rivel ofereix un ampli ventall de tallers regulars, que representen una oferta important de formació lliure i permanent en diferents tècniques de circ. Cada tècnica compta amb entre 2 i 4 hores setmanals de classe.

Es desenvolupen entre Octubre i Juny (curs acadèmic) i s’organitzen trimestralment. Tot i això es promou la continuïtat dels alumnes entre trimestres, donant-los prioritat en el període d’inscripció.

Inscripcions de dilluns a dijous de 16 a 20h

1er trimestre: de l'1 d’octubre al 21 de desembre
Inscripcions a partir del 12 de setembre

2n trimestre: del 7 de gener al 22 de març
Renovacions del 10 al 20 de desembre
Inscripcions a partir del 27 de desembre

3r trimestre: del 8 de març al 20 de juny
Renovacions de l'11 al 21 de març
Ins