10.19.2012

Adheriu-vos al moviment 8octubre – demanem reunió urgent amb el Conseller de Cultura cat /// esp


 

——————————————————————————————————————————–
Ahora queda difundir a tope este mensaje y a ADHERIRSE…
http://8octubre.wordpress.com/2012/10/16/adhesions/
Cat///
ADHERIU-VOS al moviment 8octubre – demanem reunió urgent amb Conseller de Cultura……..
Les associacions, entitats i agents culturals sotasignats, davant el possible ajornament dels pagaments dels ajuts atorgats per l’OSIC al 2012, sol·licitem una reunió urgent amb el Conseller de Cultura, Sr. Ferran Mascarell.L’endarreriment d’aquests ajuts ens posa en una greu situació: impossibilitat de cobrir línies de crèdit, anul·lació de programacions i activitats, rescissió de contractes, devolució d’altres subvencions ja rebudes, atur, etc. Posa, per tant, en perill la supervivència de molts creadors i col·lectius de cultura.
http://8octubre.wordpress.com/2012/10/16/adhesions/
Esp///
ADHERIRSE al movimiento 8octubre – se pide reunión urgente con el Conseller de la Cultura: Las asociaciones, entidades y agentes culturales abajo firmantes, ante el posible aplazamiento de los pagos de las ayudas otorgadas por el OSIC 2012, solicitamos una reunión urgente con el Conseller de Cultura, Sr. Ferran Mascarell.El retraso de estas ayudas nos pone en una grave situación: imposibilidad de cubrir líneas de crédito, anulación de programaciones y actividades, rescisión de contratos, devolución de otras subvenciones ya recibidas, paro, etc. Pone, por tanto, en peligro la supervivencia de muchos creadores y colectivos de la cultura. http://8octubre.wordpress.com/2012/10/16/adhesions/
Seguimos