11.13.2012

EXPOSICIO EL PARAL.LEL


Exposició Al Paral·lel, 1894-1939

PER QUÈ ITINERAR EL PARAL·LEL?
L’exposició explicarà a partir d’octubre de 2012 el sorgiment de noves formes d’espectacle com a conseqüència de les transformacions fonamentals experimentades per la ciutat en els quaranta primers anys del segle XX, fins a la ruptura imposada pel franquisme.
L’avinguda Paral·lel és l’eix de la vida nocturna i bohèmia de la Barcelona de principis del segle XX i va ser el regne dels anomenats “gèneres menors”, espectacles de vocació clarament popular i en els que la música freqüentment és protagonista. Aquests, abasten des del cabaret o el music-hall, al vodevil, els melodrames socials, la sarsuela i el flamenc, així com altres arts parateatrals, entre elles el circ i les varietats, sovint en combinació amb les primeres presentacions cinematogràfiques.
Les arts plàstiques seran part fonamental de l’exposició ja que la llista d’artistes que s’inspiren en aquesta zona de la ciutat és llarga i comprèn tot el període que l’exposició abasta. Entre altres, trobarem a Picasso, Le Corbusier, Picabia, Gleizes, Nonell i Opisso.
El projecte és fàcil d’adaptar: el seu contingut encara que aparentment específic tracta temes amplis com són l’urbanisme i les arts escèniques, les quals poden enriquir-se i complementar-se introduint una visió a nivell local del fenomen. El dispositiu museogràfic és atractiu i sobretot “transportable”, és dúctil i s’adapta bé a altres espais. A més, la llista d’obres que el nodreix pot canviar i adaptar-se segons el centre, podent presentar la mostra en la seva versió completa o compacta.