11.12.2012

Premis Zirkolika de Circ de Catalunya 2012

Hola!

Ja tenim el jurat dels Premis Zirkolika de Circ de Catalunya d'aquest any. Així que ja pots enviar el teu espectacle a l'adreça de correu electrònic: premiszirkolika2012@gmail.com perquè el jurat pugui valorar la teva creació. Molt senzill, envia un correu electrònic abans del dia 22 de novembre amb el nom de companyia i el nom de l'espectacle al qual optar als premis, més tota la informació que consideris necessària sobre l'espectacle (fitxa artística, web, vídeo ... ).

El teu espectacle serà valorat pel jurat i podrà ser nominat als Premis Zirkòlika 2012 sempre que compleixi amb els requisits: Poden ser nominades als Premis Zirkòlika de Circ 2012 totes aquelles accions relacionades amb el món del circ estrenades els darrers 2/3 anys, que s’hagin pogut presenciar durant l’any 2012, que hagin estat coproduïdes a Catalunya i que encara estiguin en situació de ser programades.

Els premis dónen un reconeixemt a deu categories diferents d'espectacles o accions:carrer, sala, carpa, número de circ, posada en escena, música original, direcció, iniciativa per la projecció, companyia novell i el premi especial de la gala que vota el públic assistent el dia de la gala (dimarts 18 de desembre).

Membres del Jurat:

Jordi Duran, director de la Fira Tàrrega.
Ley Mendoza, artista i coordinador artístic de La Central.
Jordi Gaspar, director de la Fira Trapezi de Reus.
Ricard Pardo, técnic de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Martorell
Sílvia Duran, del departament d’arts escèniques del ICIC.
Lola Casademont, directora de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal
Laura Bover, del departament de Direcció i Promoció Cultural.
Lucas Escobedo, artista membre de la companyia de circ Locus Lucas.
Johnny Torres, artista y director, actualment amb la companyia Alecto Circ.

El jurat ha d’aprovar una llista de 3 a 5 nominats per a cada categoria, excepte el premi a l'artista/companyia novell i la iniciativa per la projecció al circ. La llista serà aprovada per consens. Tota acció de circ que vulgui ser considerada en la llista d'accions nominades als Premis podrà comunicar-ho a la organització (Comunicació: Correu-e: premiszirkolika@gmail.com ), però els membres del jurat podran considerar qualsevol acció de circ de la qual tinguin coneixement. Les llistes de nominats es farà pública durant el mes de desembre de 2012 amb una presentació pública a premsa i professionals.

Els guardonats de cada premi seran escollits per consens del jurat, sempre que això sigui possible. En cas que no es pugui arribar a un consens, s’haurà de procedir a una votació. En cas d’empat, el vot del president del jurat tindrà valor doble. Els guardonats, es faran públics en l’acte de lliurament dels Premis que tindrà lloc el dia 18 de desembre de 2012.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Podeu trobar més informació dels premis a: http://www.zirkolika.com

Restem a l'espera de la teva candidatura!!!

ZIRKOLIKA 
Tel. 93 310 6793  
www.zirkolika.com