11.12.2012


Us proposem traslladar la convocatòria d’Assemblea General Extraordinària per al proper dilluns 19 de novembre, a les 17h30 a La Central del Circ

Us proposem traslladar la convocatòria d’Assemblea General Extraordinària per al
proper dilluns 19 de novembre, a les 17h30 a La Central del Circ
Benvolguts soci, Benvolguda sòcia,

Ens posem en contacte amb tu per comunicar-te l’aplaçament de l’Assemblea General
Extraordinària convocada el proper dilluns 12 de novembre.


El motiu és que a dia d’avui encara no ha estat publicada la resolució de la Generalitat per la qual
s’han de fer explícits els termes i el calendari per a què les entitats que tenen subvencions de la
convocatòria d’agents articuladors de l’Oficina de Suport a la Iniciativa cultural (OSIC) tinguem
accés als crèdits de l’Institut Català de Finances.

Segons hem pogut informar-nos mitjançant trucades a diferents personalitats de l’Institut
d’Empreses Culturals (ICEC) i de l’OSIC, aquesta comunicació oficial es farà, molt probablement, la
setmana vinent.

Partint del fet que en la darrera assemblea es va acordar esperar aquesta setmana a que es fes
efectiva aquesta resolució, així com també es va considerar convenient tenir un temps per reflexionar
de manera individual les diferents opcions presentades, hem cregut convenient fer aquesta
aplaçament.

A més a més, valorem molt la vostra implicació amb l’Associació i el temps que hi dediqueu, per
tant creiem que aquest serà millor invertit si podem tenir uns escenaris de futur més acotats sabent
del cert quines són les opcions amb què comptem i els calendaris per poder-les fer efectives que ens
marca la Generalitat.

Per tant, us proposem traslladar la convocatòria d’Assemblea extraordinària per al proper
DILLUNS 19 DE NOVEMBRE, a la mateixa hora i mateix lloc, 17:30 a La Central del Circ,
 comptant
que llavors ja s’haurà fet efectiu el pronunciament per part de la Generalitat.
Esperem aleshores que en aquesta data els escenaris siguin més clars. En cas que no fos així, farem
uns nous escenaris per prendre, el mateix dia 19, una decisió que ens satisfaci a tots i totes al
marge dels calendaris de la Generalitat.
Esperem la vostra participació, que com ja sabeu, és el fonament de l’entitat.

En cas que no pugueu assistir a la propera Assemblea, 19 de novembre, podeu delegar el vot a un
altre soci aquí, indicant el vostre nom i DNI, i el nom i DNI del soci a qui delegueu el vot.

Agrairem molt la vostra presència i les vostres aportacions, la vostra opinió és molt important.
Us esperem a tots.
Junta directiva de l’APCC: 

Joan Ramon Graell ‘Ganyet’ (President), Fabrizio Giannini (Vicepresident), Francesca Lissia ‘Frana’
(Secretària ), Ramon Muñoz, "Karoli" (Tresorer), i els vocals Cristina Cazorla, Sònia Martinez, Marina
Montserrat, Marc Muñoz, Jaume Navarro, Armando Rabanera, Alina Ventura.