3.06.2013

CIA DES-EQUILIBRATS "ES CENTRE DE CIRC".

PRIMER ESPECTACLE DE CREACIÓ SORTIT DE "ES CENTRE DE CIRC".

NO VOS PODEU PERDRE AQUEST ESPECTACLE D'AQUESTA JOVE COMPANYIA AMB MOLTÍSSIM FUTUR.


PRIMER ESPECTACLE DE CREACIÓ SORTIT DE "ES CENTRE DE CIRC".

NO VOS PODEU PERDRE AQUEST ESPECTACLE D'AQUESTA JOVE COMPANYIA AMB MOLTÍSSIM FUTUR.