3.18.2013

Recordeu: Assemblea General Ordinària APCC 2012 DILLUNS 8 D’ABRIL a les 17h a La Central del Circ (Parc del Fòrum de Barcelona, Moll de la Vela, 2)


Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Disc dur Orion:Users:orion:Desktop:apcc_word.jpg
18/03/2013
Benvolguts socis,
Un any més, per resolució de la junta i d’acord amb el que preveuen els estatuts, es convoca l’Assemblea General Ordinària de socis de l’APCC, DILLUNS 8 D’ABRIL A LES 17H, a La Central del Circ (Parc del Fòrum de Barcelona, Moll de la Vela, 2).

L’actual situació de retard en el cobrament de les subvencions i la indefinició respecte la convocatòria de subvencions d’enguany obliga a plantejar la continuïtat dels projectes de l’APCC i La Central del Circ tal com els coneixem fins ara.
Per tant, agrairem molt la vostra presència i les vostres aportacions, i us demanem la màxima puntualitat.

L’ordre del dia serà:
·         Benvinguda
·         Aprovació, si s’escau de l’acta de l’anterior Assemblea (19 de novembre 2012)
·         Presentació i ratificació dels nous membres de junta
·         Presentació, i aprovació si s’escau, de la memòria d’activitats i balanç econòmic APCC i La Central del Circ 2012
·         Informació sobre la tresoreria i la previsió econòmica de l'APCC i La Central del Circ pel 2013 i presentació d’estratègies de finançament 
·         Presentació, i aprovació si s’escau, de les línies estratègiques APCC i La Central del Circ 2013
·         Nova proposta de subscripció a la revista Zirkolika
·         Precs i preguntes


La propera setmana us farem arribar la documentació a aprovar perquè ho pugueu consultar amb temps.
·         Memòria i balanç econòmic 2012
·         Programa d’activitats i pressupost 2013

En cas que no pugueu assistir, podeu delegar el vot a un altre soci aquí (cal que indiqueu el vostre nom i DNI i nom i DNI del soci a qui delegueu el vot).
La vostra participació és imprescindible perquè vosaltres sou l’associació!!!
Us hi esperem a tots.
Salut i circ!
Junta directiva de l’APCC
Joan Ramon Graell ‘Ganyet’ (President), Fabrizio Giannini (Vicepresident), Francesca Lissia ‘Frana’ (Secretària ), Ramon Muñoz, "Karoli" (Tresorer), i els vocals Alina Ventura, Armando Rabanera, Cristina Cazorla, Jaume Navarro, Johnny Torres,  Marina Montserrat i Sònia Martinez.

Recordeu:

Assemblea General Ordinària  APCC 2012
DILLUNS 8 D’ABRIL a les 17h a La Central del Circ (Parc del Fòrum de Barcelona, Moll de la Vela, 2)

I a través del Twitter @ApccCat