6.10.2013

LA VOZ DEL LECTOR EMAIL: cartes@diaridetarragona.com Clàudia Saez Ferran (Reus)


LA VOZ DEL LECTOR
font de la noticia : TERE BELMONTE EX  gerencia APCC  Gracies 

EMAIL: cartes@diaridetarragona.com

tan gran. Trapezi no es fa només   el Trapezi amb il·lusió.

Salut i circ!
■ El dia 8de maig vaser el meu últim dia de treball remunerat, jo sóc una de les cinc persones que van acomiadar el 24 d’abril al Consorci del Teatre Fortuny.

La meva tasca aquests últims anys ha estat coordinar l’Ofici- na Festivals del CAER, és a dir, el Trapezi i el Cos. En aquest cas la paraula coordinar té un sentit molt ampli, ja que des del setem- bre només hi quedava jo, a causa de les retallades anteriors.
No voldria plegar del meu lloc de treball sense donar les gràcies a totes aquelles persones que han fet possible que jo pogués fer la meva feina amb més facilitat, i que Trapezi creixés i fos aquest caramelet.
Sovint, no es veu la feina que hi ha darrere, i, en aquest cas, sens dubte cal agrair-ho a tots aquells que m’heu ajudat a fer possible
CON OTROS OJOS
que any rere any poguéssim fer una altra edició, des de deixar- nos un balcó, una sala d’assaig, un espai per canviar-se, fins a do- nar menjar als qui treballàvem, deixar un endoll o apagar els llums, donar-nos un cop de mà, acollir la gent que ens visitava, fer sen- tir a les companyies com si fos- sin a casa seva,...
El Trapezi ha estat un projec- te de ciutat, un projecte on les persones tenen una part molt im- portant. Sense el treball i la col·la- boració de moltíssima gent, en- titats, comerços, empreses, veïns, departaments de l’Ajuntament, tècnics, personal eventual,... no hauria arribat a créixer i fer-se
També vull donar les gràcies a les persones que ho van iniciar, i sobretot a les persones que ho han continuat i han seguit do- nant-hi suport.
Bé, simplement vull agrair- vos tota la vostra ajuda i col·la- boració perquè Trapezi no hau- ria arribat a ser tan important i tan gran sense l’esforç i el treball de moltíssima gent que està en l’anonimat. Salut i circ! I circ amb condicions i de qualitat! Que el circ és cultura! Clàudia Saez Ferran (Reus)