7.01.2013

Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit del circ


FESTE SOCI DE LA APCC I ESTARAS INFORMAT  DE TOT SOBRE CIRC 

 • L'objecte d'aquestes subvencions és promoure projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit del circ, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències escèniques que tinguin com a base el circ.
  Hi ha quatre modalitats:
  a) Suport a l’organització d’un programa definit d’activitats de formació per a professionals o de dinamització i d’iniciació al circ per a tota mena de públics en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc.
  b) Suport a la producció i exhibició d’un espectacle.
  c) Suport a l’organització de mostres i festivals.
  d) Suport a la realització d’un projecte en format de publicació, web o qualsevol altre de vinculat a la comunicació que suposi un impuls en la trajectòria de la persona sol·licitant o del sector.
  A qui va dirigit?
  A entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del circ.
  A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen les bases.
  Termini de sol·licitud: de l'1 al 15 de juliol de 2013.
  Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i us caldrà disposar d'un certificat digital per poder fer la sol·licitud.
  Us oferim un servei per ajudar-vos a complimentar i tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu demanar cita prèvia per fer ús d'aquest servei.
  Tota la informacio de la subvenció aquí