9.12.2013

A LA MILLOR ESTRENA D'ARTS DE CARRER I NO CONVENCIONAL PER VOTACIÓ DELS PROFESSIONALS.

A LA MILLOR ESTRENA D'ARTS DE CARRER I NO CONVENCIONAL PER VOTACIÓ DELS PROFESSIONALS. 

Moritz patrocina aquest nou premi el jurat del qual seran tots els professionals acreditats assistents a FiraTàrrega. La selecció  de l’espectacle guanyador es farà a través d’aquesta enquesta i amb un sistema de votació secreta i anònima. La comunicació pública de l’espectacle guanyador es farà  el dia 1 d’octubre de 2013.
AL MEJOR ESTRENO DE ARTE(S) EN LA CALLE Y NO CONVENCIONAL POR VOTACIÓN DE LOS PROFESIONALES. 

Moritz patrocina este nuevo premio cuyo jurado serán todos los profesionales acreditados que asistieron a FiraTàrrega. La selección del espectáculo ganador se realizará a través de esta encuesta con un sistema de votación secreto y anónimo. Se comunicará públicamente el espectáculo vencedor el día 1 de Octubre de 2013.
MORITZ AWARD AT FIRATÀRREGA - For the best street arts & non conventional premier voted bye the professionals. 

Moritz sponsors this award with a jury made up of all the professionals accredited at FiraTàrrega. The winning show will be chosen after this year’s edition though a survey of the professionals who attend FiraTàrrega and a system of secret votes. The results with the name of the winning show will be published on the 1st of October 2013.