11.19.2013

Un de cada quatre professionals de la cultura cobra menys de 6.000 euros bruts anuals


FEM 

MEMORIA 

CULTURAL .CAT 


Atencío

artista  6000 :12 mesos= ..............................................................................500,00 Euros mes
Secretari General del Dep de cultura 84.078,00 :12 =..............................7.006,00 Euros mes


Artista ...............................................................................................................6.000,00€
El president del nou CoNCA............................................................................ . 60.000 €

SECRETARI GENERAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA....................................................84.078,50 €
Direcció General de Política Lingüística ......................................................... 80.589,74 €
Subdirecció General de política lingüística......................................................  66.013,68 €
Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural ................................... .... 80.589,74 €
Subdireccio General de patrimoni cultural.......................................................66.013,68 €
Direcció General del Patrimoni Cultural ..................................................... ....80.589,74 €
Subdirecció General de Patrimoni arquitectonic, arqueologic i paleontologic.......66.013,68 €
Subdireccio Genral d’arxius centrals..............................................................66.013,68 €
SSTT a Barcelona..........................................................................................66.013,68 €
SSTT a Tarragona........................................................................................ 66.013,68 €
SSTT a Lleida................................................................................................66.013,68 €
SSTT a Girona..............................................................................................66.013,68 €