9.29.2012

Beca Innovació Cultura Popular, al finançament de la producció de l’espectacle. Fundació Jaume Casademont. Espanya

Bases

Es convoca una beca per a la convocatòria 2012-2013 amb una dotació de 5.000 euros destinats a contribuir al finançament de la producció de l’espectacle. Aquesta quantitat ha de representar com a màxim el 50% del pressupost de producció.

L'espectacle guanyador s'estrenarà dins la 16a Fira Mediterrània de Manresa 2013.

La Beca inclou també la contractació de l'espectacle per part de l'Ajuntament de Girona per a ser representada a la ciutat de Girona durant l'any següent a l'adjudicació de la beca, i dins la programació del Teatre Municipal de Girona.  La data i la retribució serà pactada amb l'Ajuntament de Girona i el contracte es realitzarà en les condicions habituals del mateix Ajuntament.

Poden presentar sol·licitud qualsevol persona física o jurídica ja sigui de cultura popular o no, professional o amateur,  

El projecte que es presenti ha de ser inèdit i no pot haver estat estrenat.

Cada sol·licitant només pot presentar un projecte en aquesta convocatòria

La sol.licitud s'ha de fer a la Fundació Jaume Casademont, a través del seu portal www.fundaciojaumecasademont.cat , a l'apartat titulat Beca Cultura Popular. Caldrà aportar les dades de l'entitat i adjuntar el projecte complet i detallat que opta a la beca. 

S’haurà de presentar un projecte escrit, on haurà de recollir els objectius, els espais, les activitats a realitzar, els grups participants i el pressupost. També haurà de destacar quines són les característiques o elements innovadors que proposa el projecte.

  

La primera pàgina del projecte ha d'adjuntar la fitxa resum de projecte que us podreu descarregar adjunt 

 

El sistema no admet fitxers en format .zip ni més grans de 3MB

  

L’empresa/associació declara trobar-se en possessió dels drets de propietat intel·lectual necessaris per a la representació de l’espectacle, inclosos els drets sobre imatges, música i textos, si s’escau. L’organització es reserva el dret a sol·licitar tota la documentació que sigui necessària per acreditar-ho.

 

El guanyador s'obliga a estrenar l'obra dins de la 16a Fira Mediterrània de Manresa 2013, segons s'acordi amb l'organització.

Fira Mediterrània de Manresa i la Fundació Jaume Casademont s'obliguen a estrenar l'obra dins la Fira Mediterrània de Manresa del 2013 una vegada hagi esta