Presentació

El Màster de Creació en Arts de Carrer és una iniciativa pedagògica pionera en l’àmbit internacional, amb la finalitat de formar professionals de la creació a l’espai públic.
Impulsat conjuntament per FiraTàrrega i la Universitat de Lleida, el màster combina mòduls teòrics i pràctics i s’adreça a graduats en arts escèniques, professionals del sector i altres creadors interessats en la ciutat com a espai de múltiples possibilitats artístiques, amb la voluntat d’esdevenir un pont entre la formació i el mercat.[1]
El màster és un títol propi de la Universitat de Lleida (UdL) i té un caràcter marcadament professional. Consta de 60 crèdtis ECTS que s’estructuren en diversos blocs complementaris: Classes magistrals (39 ECTS), elaboració i defensa d’un treball fi de Màster (6 ECTS) i la realització de pràctiques professionals (15 ECTS).
Els idiomes vehiculars del Màster són el castellà i l’anglès.
[1] Per a la realització del màster cal tenir grau universitari o llicenciatura.
Més informació >> FiraTàrrega: +34 973 310 854 – master@firatarrega.com – Plaça Sant Antoni, 1. 25300 Tàrrega.