7.26.2012


Resolucions sobre ajuts i subvencions de l’OSIC. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit del circ

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció del sector del teatre i del circ de caràcter professional a Catalunya

Subvencions a produccions de teatre i de circ a un muntatge concret

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la promoció del sector del teatre i del circ de caràcter professional a Catalunya

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la millora d’infraestructures i/o adquisició d’equipament per a empreses de teatre i circ

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a l’activitat de producció teatral i de circ professional

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la millora d’infraestructura i/o adquisició d’equipament per a empreses de teatre i circ.
Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per col•laborar amb sales privades de teatre per a la programació o explotació d’activitats teatrals i de circ de caràcter professional.

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a produccions de teatre i circ per a un muntatge concret.

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, mitjançant convenis triennals de col·laboració amb companyies, empreses de producció teatral i de circ i empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia