10.01.2012

Convocatòria internacional promoguda des del Centre Cívic Barceloneta sobre el circ i el seu mon.

LA INFORMACIO  ES DE : MANEL  SALA  "ULLS "Blog   Gracies


CATALÀ

Convocatòria internacional promoguda des del Centre Cívic Barceloneta sobre el circ i el seu mon.
Participants: Oberta per a Tothom
Tècnica: Lliure.

Peces originals en pintura, gravat, collage, dibuix, fotografia, mix mitjana, etc

Format:: 10 x 15 cm.Recepció d'obres fins 20 novembre 2012 a:

Juan Carlos Regidor
Centre Cívic Barceloneta
C / Conreria 1-9 08003 - Barcelona /Espanya.Enviar imatges JPG a circmailart@gmail.comL'exposició es realitzarà en el CCBarceloneta al Desembre de 2012

I a la galeria en línia a Facebook: MailArt Això És Un CircTermes: no hi ha selecció, no hi ha premis, no seran retornats.

Les obres quedaran com a fons de la Central de Circ de Barcelona.


ESPAÑOL

Convocatoria Internacional  promovida por el Centro Cívico Barceloneta sobre el circo y su mundo.

Participantes :  Abierta para Todos
Técnica : Libre.
Piezas originales en pintura, grabado, collage, dibujo, fotografía , mix media , etc
Formato: : 10 x 15 cm.

Recepción de obras hasta  20 de Noviembre de 2012 a:

Juan Carlos Regidor
Centro Cívico Barceloneta
C/ Conreria 1-9 08003 Barcelona / España


Enviar imágenes JPG a circmailart@gmail.com


La exposición se realizará en el  CCBarceloneta en Diciembre de 2012

Y en la galería on line en facebook MailArt Això És Un Circ

Términos: no hay selección , no hay premios, no seran devueltos.
Las obras quedarán como fondo de la Central de Circo de Barcelona.