12.11.2012

L’Euroinstitut Català Transfronterer promou la cooperació territorial en l’àmbit de la culturaL’Euroinstitut Català Transfronterer promou la cooperació territorial en l’àmbit de la cultura


Aquest centre, amb seu a les universitats de Perpinyà Via Domítia i Girona, és un institut de formació que promou la cooperació transfronterera com a pilar fonamental del desenvolupament integral dels territoris fronterers. El divendres 16 de novembre va tenir lloc, a l’Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia de Salt, una nova sessió de formació en el marc de les activitats de l’Euroinstitut Català Transfronterer, que va aplegar una quarantena d’agents culturals (entitats, tècnics de cultura, professionals i administracions) de banda i banda de la frontera, engrescats a implementar projectes culturals conjunts per contribuir a ser motor de cohesió econòmica, social i territorial en un context transfronterer a partir del pròxim període de programació 2014-2020.
Els ponents de la jornada van ser els següents: David Irle, tècnic en projectes europeus de Reseau en Scène L-R, va destacar la necessitat d’afavorir el coneixement recíproc del treball dels diferents agents culturals a través de la mobilitat pel desenvolupament de xarxes reals transfrontereres i duradores; Antònia Sabartés, secretària general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, va presentar l’Euroregió i va avançar informació sobre la convocatòria de l’Euroregió que promou projectes estructurants culturals pel 2013 amb una dotació al voltant dels 200.000 euros; per la seva banda, Valentí Sallas, responsable de Relacions Internacionals del Departament de Cultura de la Generalitat,  va posar en coneixement la plataforma de cooperació cultural transfronterera KULTURPYR que, amb 500 inscrits el dia que es va presentar, el mateix 15 de novembre, ha d’afavorir i accelerar les connexions i trobades entre els agents culturals públics i privats  d'Aquitània, Andorra, Aragó, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus, Navarra i País Basc.
Trobareu més informació al web www.euroinstitut-cat.eu.

 informacio  :http://www20.gencat.cat