7.04.2013

L' APCC


L’APCC engega una enquesta sobre companyies de circ amb residència a Catalunya – APCC

dirk van boxelaere - foto: Carles Castro
dirk van boxelaere – foto: Carles Castro
Els objectius són recollir dades concretes sobre el circ a Catalunya i fer visible l’activitat cultural i econòmica del sector
La manca d’indicadors sobre professionals, infraestructures i consum dificulta el coneixement real de la dimensió i les característiques del sector circense així com la negociació amb les institucions. Per aquest motiu, i seguint la línia de treball de recollida de dades ja engegada amb el Cens de Formadors de Circ i el Cens d’Espais de Formació de Circ (que s’obrirà en breu), l’APCC obre aquest qüestionari adreçat a les companyies professionals de circ amb residència a Catalunya.
Els objectius del qüestionari són:
• Recollir dades reals i concretes del sector
• Fer visible l’activitat cultural i econòmica real del circ
• Destacar les problemàtiques que ens afecten
• Tenir eines de negociació i argumentació amb les administracions
Les dades es tractaran amb la més absoluta confidencialitat des de l’oficina de l’APCC, formaran part d’una estadística global i mai es fara públiques les dades concretes de cada companyia
El termini per omplir el formulari és l’11 de juliol. Les 5 primeres enquestes rebudes rebran 1 pack d’obsequi que inclou una bossa de l’APCC, una samarreta de La Central i una cervesa Moritz. Com més companyies responguin aquest qüestionari, més reals seran els resultats i ens serà més fàcil visibilitzar l’activitat cultural i econòmica real del circ així com destacar les problemàtiques que ens afecten.