10.09.2013

Giny, Centre de les Arts Gestuals i del Circ de ReusEl Giny, Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus neix amb la finalitat de contribuir a la difusió, modernització i competitivitat del sector del circ i del teatre gestual. Ho vol fer mitjançant la recerca, la formació, la creació i la producció.
El centre, per tant, abraça tots els àmbits que comprenen el desenvolupament del fet relacionat amb el circ i el teatre gestual, i l’aplicació de noves metodologies del sector escènic, la transferència de saber i la formació, així com la incorporació d’innovacions en tots els àmbits relacionats: tecnològics, de serveis, de gestió…
Per saber-ne més, entreu a http://www.ginyreus.cat/
P